NEW WEBSITE
COMING SOON

Contact

info.he@happyendians.pl

Paulina Gogulska
Chief Project Manager

paulina.gogulska@happyendians.pl
+48 791 073 721

Gutenberg Networks Warszawa Sp. z o.o.

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6C
01-531 Warszawa

KRS 0000020886
Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 230.000,00 zł
NIP: 118-15-91-234